G-Wurf

Mutter: Fanta vom Natzental, IPO1, V

Vater: Juwika Destroyer, IPO3, V23 BSZS 2015

Wurftag: 05.05.2015

Wurfstärke 1,4

Grace (Honey) vom Natzental

big_36757340_0_350-622
36757355

Gomez (Aras) vom Natzental

Begleithundeprüfung

IMG_4853
IMG_1642

Gwenn (Ginger) vom Natzental

IMG_1969
IMG_2436

Geisha vom Natzental

big_37423163_0_350-262
37423194

Gianna (Zharie) vom Natzental

big_36757207_0_350-262
IMG_1489
Werbung